domingo, 28 de junio de 2009

Debat post-electoral europees 2009

0 comentarios

Per la unitat!

sábado, 27 de junio de 2009

Sobre el fin de la historia

5 comentarios


Francis Fukuyama, estadounidense de origen japonés, es famoso por haber publicado en 1989 una teoría donde se expone que el liberalismo político y económico es, en términos hegelianos, el fin de la historia, esto es la sociedad y el Estado donde se plasman la máxima racionalidad. Si para Hegel, toda manifestación material estaría causada por un movimiento previo en el campo de la conciencia, la historia en sí no sería más que la historia de las ideologías.


Pero para Fukuyama, este final en la evolución histórico-ideológica no solo estaría definido por la “economía de mercado” y la democracia liberal, también por la expansión mundial de la cultura occidental, fundamentalmente, la cultura de consumo.


Según nuestro profeta del Apocalipsis histórico, el liberalismo luchó contra el absolutismo, posteriormente, contra el fascismo (autodestructivo y efímero) y contra el comunismo (excentricidad histórica que no pasaría de un rodeo más o menos largo hacia el régimen del capital). La feliz victoria “perenne” del liberalismo provocaría que no hubiera más grandes causas con su romanticismo idealista, ni filosofía ni arte, solo el Museo Historia con el registro de las expresiones ideológicas hasta la llegada de la poshistoria.


A priori, poco tiempo merecería una crítica a tan oportunista teoría, sobretodo, cuando nos damos cuenta de que solo se empeña en sacar del frigorífico a un idealismo hegeliano que ya huele rancio. Poco tiempo sino fuera por el hecho de que esta teoría está ampliamente incrustada en las personas de nuestro entorno: el capitalismo occidental es el summum, lo demás son países en “vías de desarrollo” (no sé si a alguien le suena esto).


Pero en los mismos términos acientíficos, sería fácil plantear incertidumbres en este esquema y es que el capitalismo es percibido como injusto, por lo cual pueden surgir contrapoderes armados con nuevas o viejas ideologías, sin embargo, hasta hoy, Fukuyama nunca se ha retractado. Para él, solo el aburrimiento extremo pueda llegar a poner otra vez en marcha la historia.


Mediante las herramientas analíticas del materialismo histórico podemos constatar 1) que la contradicción principal entre trabajo asalariado y capital seguirá vigente mientras exista el capitalismo aunque Fukuyama se empeñe en ocultarla bajo el denso maquillaje de la clase media, 2) que el imperialismo más brutal es legitimado mediante la expansión hegemónica de la “idea de occidente” con un desprecio, que no hace falta leer entre líneas, contra todo lo que no sea el polo yanqui-europeo-japonés y 3) que la “flexible” democracia liberal no es más que la máscara definitiva donde se oculta la dictadura burguesa. La teoría de Fukuyama no es más que la expresión ideológica de la burguesía en su momento de mayor arrogancia frente a la batalla ganada contra una URSS herida brutalmente por el revisionismo criminal de Gorbachov.


La ideología capitalista convierte lo coyuntural en eterno, lo contingente en necesario, como comunistas debemos combatirla junto a la clase trabajadora. Y es que Fukuyama puede que tenga razón, el capitalismo puede llegar a ser el fin de la historia, aunque no en el sentido hegeliano, sino en el sentido del fin de la humanidad.


lunes, 4 de mayo de 2009

Sobre l'ús de transgènics

0 comentarios

La tecnologia dels transgènics no és ni bona ni polenta, és neutre; el seu ús serà positiu o negatiu segons al servei de quina classe es posi. Si la burgesia utilitza els transgènics per a potenciar la producció (y l’extracció de plusvàlua) en detriment de la qualitat del producte, de la degració ecològica, la salut de les persones, l’aprofitament de les lleis d’autor… Fins al punt que s’ha agafat el punt de vista de que els transgènics són per se negatius.

Crec que s'està centrant la qüestió d'una manera bastant "ludista", ideologia que semblava superada. Els problemes no són els mitjans de producció sinó en quines mans estan. Si els mitjans de producció, amb el treball humà, poden desplegar forces productives, també despleguen forces destructives (Marx ja indica que 1) el capitalisme esgota les fonts de riqueses: el proletariat i el sòl, 2) que el capitalisme pot portar a la irreconciliació de l'home amb la natura); forces en la relació dialèctica. Hi ha aquesta dualitat que s’expressa en la potencialitat creixent del ser humà de modificar el seu entorn (pel seu interès en el cas de les productives o per la seva destrucció en el cas de les destructives). En aquest marca entra les relacions productives que possibiliten (fins que frenen) el desenvolupament d'aquestes forces.

El proletariat pot posar la tecnologia transgènica al servei de les persones explorant la seva potencialitat, en un ús racional. Aquesta racionalitat en l’ús de transgènics es té que basar en la investigació de com poden afectar els transgènics en l’entorn i aplicar correccions si aquesta afectació és negativa per a la natura fins al punt que sigui negatiu per a l’home (també s’ha de tenir en compte que tot suma i s’ha de cuidar la natura encara que no es vegin efectes directes contra l’home; s’hauria de ser conservador en aquest aspecte). Aquesta racionalitat també inclou investigacions per a determinar si el consum de transgènics és negatiu per a la salut de les persones, directament.

Al proletariat, en el marc de la lluita de classes, li toca dominar aquestes forces per a fer-les mínimament destructives primer; òptimament productives, segon. La conjuntura ecològica actual posa en primer terme minimitzar les destructives.

La valoració proletària dels transgènics demanda un anàlisis científic, fred i racional. És la posició marxista de tota la vida de posar els mitjans de la producció al servei de les persones. Es barrejarien les tècniques més avançades amb les tradicionals fent una justa barreja per a aconseguir: 1) cercar la màxima qualitat del producte per a millorar la qualitat de vida de les persones en augment de número d’anys viscuts amb qualitat, 2) cercar el mínim gast de recursos, eficiència i, per tant, 3) buscar el mínim impacte en la natura.

El límit és la imaginació: 1) plantes sense llavor per no contaminar altres poblacions utilitzades amb capacitat de fer llum amb una proteïna extreta d’aquests peixos que viuen a les profunditats marines utilitzades com a faroles vegetals en parcs per estalviar energia (en cas de que es produeixi un estalvi), 2) fruites-vacuna de producció en laboratori controlat per produir vacunes per a tot el món d’una manera eficient i efectiva, 3) ús de verdura amb “extres” en algun competent tant sigui de la planta o no per a revertir situacions d’extrema necessitat nutricional en poblacions en situacions concretes…

La meva posició no pretén fer un fals discurs oportunista i arribat al socialisme fer un ús de transgènics similar al que fa el capitalisme. Una de les tasques més importants del socialisme és reconciliar l’home amb la natura. Tot i això tinc la posició, discutible clar, que les meves “bones intencions” són envers a les persones abans que a la natura, crec que s’ha de cuidar la natura com a forma de cuidar l’home. Això també inclou que s’han de respectar els animals amb capacitat sensitiva de dolor i tractar-los amb una certa dignitat (granges amb habitacles espaiosos, etc. i ja no diguem les salvatjades dels toros, la caça furtiva…), però això no vol dir que no deixin de ser un recurs més, això no vol dir que deixem de posar al nostre servei el nostre entorn.

El discurs hippie-ecologista que impera en la contra als transgènics té dos corrents molt negatives contra les que tenim que lluitar i desconfiar 1) una burgesa i oportunista per a treure al mercat productes “ecològics” (no és el mateix que la cara del Ché perquè la burgesia en buida el significat, en canvi, la lluita contra els transgènic és una de tantes lluites interclassistes “progres” per les quals la burgesia sembla dilatar el seu “potencial revolucionari” i, per tant, eternitzar el capitalisme) i 2)una reaccionaria, ludista i prohudoniana que utilitza arguments anticientífics (hi ha afirmacions que fan riure com que els transgènics produeixen més al•lèrgies, afirmació totalment infundada i sense sentit segons la informació científica que tenim actualment) i una concepció idealitzada, quasi incestuosa, entre la relació de la natura amb l’home posant per sobre els interessos de la natura sobre els dels humans; això seria tornar a l’alienació primaria on l’home es veia dominat per la natura quan ell és el que té que dominar aquesta pel seu propi bé i això és una de les coses que diferencia el comunisme primitiu del comunisme postcapitalista (per cert, que els nazis es poden colar com vulguin en aquest discurs arriben i fins i tot monopolitzar-ho, tindríem que estar atents). Aquestes dues corrents estan guanyant força dia rere dia, la mescla d’aquestes dues es veu cada cop més en la publicitat i en la ideologia de la gent on s’associa les coses “naturals” (en el sentit anticientífic; el calci de la llet és el mateix calci fet a un tub d’assaig, inclús el del tub d’assaig pot arribar a ser millor amb la cerca científica fent que sigui més absorbible, etc…) amb les coses de qualitat; ara ja sembla que qualsevol tractament que faci l’home és en detriment de la qualitat i la salut -> aquesta concepció és autèntica morralla anticientífica i reaccionaria molt allunyada del marxisme.

viernes, 30 de enero de 2009

Standby

1 comentarios

Pues eso.

Por tres meses, más o menos.

domingo, 4 de enero de 2009

Libertad y cambio social (III)

8 comentarios


Mi último objetivo sería producir una reflexión a cerca de cómo se puede producir un radical cambio en el ser humano de una manera más o menos “natural” en el marco de una revolución social que derroque el capitalismo para erigir una sociedad, unas relaciones productivas, un modo de producción y un estado socialista. La pregunta es complicada y siempre he tenido la impresión que no ha sido suficientemente tratada en los autores más básicos. En textos del ABC del marxismo, la cuestión no suele ocupar más que unos pocos parágrafos que parecen suponer, la mayoría de las veces, que la “naturaleza humana” es totalmente elástica.


La verdad es que no creo que seamos un chicle pero si que somos arcilla y agua. Habría que conocer en que grado somos elásticos, plásticos o inamovibles.


El hombre es trabajo y mientras trabaja, es decir, cambia el mundo que le rodea en su beneficio, también se cambia a sí mismo. El hombre, al trabajar, ha desarrollado la inteligencia y el lenguaje para comunicarse con los demás y coordinarse; el hombre es un ser social.


http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2008/04/la-falsa-teora-de-las-fuerzas.html


La organización superior que crea el individuo es la sociedad, cuya intrincación también tiene una difícil comprensión y, hasta el descubrimiento del materialismo histórico, poco se podía decir de ella excepto opinar.


La sociedad influye extraordinariamente en el individuo marcándole, prácticamente en todo: quién es y quién será. Dichas sociedades, erigidas en beneficio de una clase social hegemónica, tienen unos mecanismos para reproducirse: la educación, la religión, la propaganda, el sentido común, la policía, los juzgados, el ejercito… y, lo más importante e indirecta madre de lo anterior, la imposición de una determinada manera concreta de producir.


La construcción del socialismo, pues, tiene que estar basado en el cambio del modo de producir y de las relaciones de producción, es decir, tiene que estar basado en una manera nueva de producir. Esta novedad engendraría un nuevo hombre pero no deberíamos esperar este proceso de una manera mecánica. Hará falta echar mano de una serie de estrategias para facilitar el proceso, estrategias que surgirán a partir de ese necesario nuevo modo de producción y, a su vez, necesarias para éste.


Como no estamos en la situación concreta de cambio social, una de las pocas maneras de poder especular a cerca de que medidas se deberían tomar, es mirar que medidas se han tomado en cambios sociales anteriores.


El capitalismo, para crear una ingente masa de proletariados, liberó a los campesinos de sus pequeñas propiedades y a los esclavos de sus cadenas. Quería personas libres para darles elegir entre morirse de hambre o de asco. Todo muy liberal.En sus primeros pasos, hasta la instauración de sus modernas y perfeccionadas maquinarias de control (democracia parlamentaria, medios de comunicación, alienación en el ocio…), tiró por la vía de la contención mediante la violencia y la represión más descarnada contra el pueblo.


Sin embargo, el socialismo no puede sacar una enseñanza de esto ya que, pese a contar con personas, hasta la médula, impregnadas con el espíritu del capitalismo, no puede modificar su voluntad de una manera similar a la capitalista ya que es la propia masa, lanzada por sus necesidades a derrocar el viejo régimen, quien ejercerá posteriormente la dictadura del proletariado, una dictadura que no podrá ejercerla sobre sí misma. Aquí radica uno de los grandes problemas del socialismo ya que tan solo puede echar mano a las tácticas de contención social persuasivas y, como hemos visto, en los primeros pasos de una estructura económica dada, la hegemonía ideológica que se genera para reproducirse como sociedad, está muy poco perfeccionada. Sin embargo es la única vía que hay, el socialismo se ha de construir, tras el derroque violento de la burguesía, mediante la persuasión, la educación, la pedagogía, el diálogo. No solo el socialismo debe buscar una nueva manera de producir sino que tiene que buscar también una nueva manera de reproducirse.


Con todo, la organización política del socialismo no deberá estar fundamentada ni en un “dirigismo educativo” llevado por la vanguardia proletaria ni en un democratismo ingenuo de una masa impregnada de los vicios del estadio anterior. Será sin duda una mezcla con tantas diferentes proporciones de dichos factores como situaciones diferentes se den en el difícil camino de la edificación del socialismo. En primera instancia se tenderá al dirigismo de la vanguardia siempre frente al atento control de la masa, verdadera heroína de esta historia, y en el momento que ya no haga falta una vanguardia que tire del carro, habremos llegado ya al final de la trayectoria social del hombre. La manera más efectiva que tendrá el socialismo de reproducirse será la manera más efectiva de extinguirse y parir la sociedad comunista. En ésta, los problemas con los que se enfrentará el ser humano serán, felizmente, de otro tipo.